Družbena odgovornost

Družbeno odgovorno poslovanje je pomemben del korporativne filozofije Zvijezde, ki prepoznava, da njen vpliv presega meje proizvodnje in doseže vsak kotiček skupnosti, v kateri deluje. Sodelovati želi v ustvarjanju boljše družbe, ki temelji na spoštovanju človekovih pravic, enakih možnostih za vse in varstvu okolja, zato tudi svoje poslovne cilje usklajuje s potrebami in pričakovanji vseh deležnikov.

Zvijezda se zaveda svoje odgovornosti in vpliva na skupnost, v kateri deluje, ter na potrošnike, ki ji že več kot stoletje izkazujejo svoje zaupanje. Dosledno ohranja visoko kakovost obstoječih in tudi novih izdelkov, na katerih je zgradila svojo dolgoletno tradicijo.

Kot pomemben del svoje družbene odgovornosti tradicionalno gradi partnerstva z združenji, ki prispevajo k razvoju družbe: Združenjem Inkluzija, Združenjem za Downov sindrom, Združenjem slepih Zagreb in Fundacijo Hrvatska kuća srca. S temi sodelovanji si prizadeva podpreti skupnost in promovirati vključenost, enake možnosti in socialno pravičnost.

V okviru sodelovanja z Združenjem Inkluzija Zvijezda več kot petnajst let zaposluje osebe z intelektualnimi težavami, za kar je prejela priznanje Delodajalec leta za invalidne osebe (2009) in nagrado Ključna razlika v kategoriji enakopravnost invalidnih oseb (2011). Tako si Zvijezda aktivno prizadeva ustvariti vključujoče delovno okolje, ki spodbuja enake priložnosti in tudi razlike v širšem družbenem kontekstu.

Ves trud, ki ga Zvijezda vlaga, da bi z odgovornim poslovanjem prispevala k izgradnji odpornejše in trajnejše družbe, je združen v poročilu o trajnosti, ki se v dvoletni izdaji objavlja od leta 2009.

Združenje za Downov sindrom

Sodelovanje z Združenjem za Downov sindrom se je začelo ob 100. obletnici Zvijezde, ena od stičnih točk pa je bilo tudi dejstvo, da otrokom z Downovim sindromom pravimo tudi otroci sonca. Otroci in odrasli iz Združenja že leta vsako leto poslikajo praznično etiketo sončničnega olja. Zvijezda redno donira svoja sredstva Združenju, nekajkrat pa so bili v slednje aktivno vključeni tudi potrošniki.

Združenje slepih Zagreb

V okviru sodelovanja z Združenjem slepih Zagreb je Zvijezda podarila sončnično in olivno olje ter kokosovo maščobo Zvijezda, ki jih slepe in slabovidne osebe uporabljajo za ročno izdelavo mila v sklopu projekta »Mila s pikicami« (hrv. Sapuni s točkicama). Pikice na milih spominjajo na Braillovo pisavo, ki jo uporabljajo slepe osebe. Gre za socialno podjetništvo, s katerim Združenje zaposluje slepe in slabovidne osebe, ki izdelujejo ter prodajajo trda in tekoča mila.

Fundacija Hrvatska kuća srca

Sodelovanje s Fundacijo Hrvatska kuća srca je Zvijezda začela ob predstavitvi novega funkcionalnega izdelka – namaza Omegol B1. Fundacija izobražuje prebivalce o preprečevanju srčno-žilnih bolezni, Zvijezda pa je podprla njene aktivnosti ob svetovnem dnevu srca in akcije s področja javnega zdravja, hkrati pa je organizirala tudi preverjanje srčno-žilnega tveganja za lastne zaposlene.