Trajnost

Zvijezda si predano prizadeva za zmanjšanje negativnega vpliva na okolje in promoviranje trajnosti vseh vidikov svojega poslovanja.

Ob upoštevanju skupne strategije trajnostnega razvoja Fortenova grupe, katere članica je, nenehno uvaja inovativne in okoljsko sprejemljive rešitve, izboljšuje svoje izdelke in optimizira proizvodne procese. Z vrsto pobud poskuša poveča energetsko učinkovitost in zmanjšati onesnaženje okolja ter pozitivno vplivati na svoje kupce, stranke, poslovne partnerje, zaposlene in ostale deležnike, da bi zagotovila boljšo prihodnost za naš planet in skupnost.

Pomemben korak k trajnosti je Zvijezda izvedla z izgradnjo sončne elektrarne z 2808 ploščami na strehi tovarne na zagrebškem Žitnjaku. Elektrarna s površino 6.667,2 m2 pokriva do 10 % skupne porabe električne energije Zvijezde ter pri tem hkrati zmanjšuje izpuste CO2 za 182 ton letno. Nameščena moč elektrarne znaša 1,08 MWp, kar ustreza povprečni letni porabi 380 gospodinjstev na Hrvaškem. Odgovorno in trajnostno upravljanje energije je glavni temelj zelenega prehoda in pomemben vidik poslovanja v pogledu upravljanja stroškov energije.

To pa je šele začetek preobrazbe. Zvijezda, prav tako kot celotna Fortenova grupa, raziskuje možnosti za hitro povečanje uporabe obnovljive energije, saj prepoznava njen potencial ne samo v krepitvi lastne konkurenčnosti in inovativnosti, temveč tudi v aktivnem prispevku k boju proti podnebnim spremembam.

Z uvedbo zelenih tehnologij Zvijezda hkrati prispeva k doseganju globalnih ciljev trajnostnega razvoja ZN – zagotavljanju dostopa do zanesljive, trajnostne in sodobne energije vsem ter promoviranju trajnostnih oblik porabe in proizvodnje.

Kako razvijamo recepture in izdelke?

S spremljanjem svetovnih trendov, upoštevanjem potreb trga in vseprisotno ustvarjalnostjo in inovativnostjo naše strokovne večdisciplinarne ekipe se v razvoj novih izdelkov vlaga veliko truda.

Za vsakim novim izdelkom se skrivajo dnevi, meseci in leta skrbnega truda, vloženega v razvoj, kontrolo, proizvodnjo in marketinško odličnost vsakega od naših izdelkov

Vsak nov izdelek se rodi prav z idejo. Ideja izhaja iz izkušenj, znanja, predanosti in postavljanja potreb potrošnikov na prvo mesto.

Služba za razvoj začne pri ideji, nato pa skozi razne idejne rešitve in poskuse na pilotnih postrojenjih razvija razne recepture, ki nas privedejo do predlogov za nove izdelke, ki bi dodatno obogatili našo paleto izdelkov.

Z oceno večdisciplinarne ekipe strokovnjakov se recepture presojajo z veliko predanostjo in številnimi merili, ki nas privedejo do zoženega nabora. Eno od ključnih meril je prav sposobnost prepoznavanja pravega trenutka izbire recepture in upoštevanje naših potrošnikov, da bi lahko izdelek pravočasno poslali na trg.

Recepture, ki jih potrdi večdisciplinarna ekipa, se razvijajo naprej v dejanskih industrijskih pogojih prek poskusnih proizvodenj. Ko receptura prestane vsa testiranja in je njena kakovost v obliki obogatitve in ohranitve znamke potrjena, se posvetimo razvoju embalaže in postavitvi izdelkov na trg.

ZVIJEZDIN STANDARD

Certifikati

Standard za proizvajalce hrane, ki ocenjuje sposobnost proizvajalca, da proizvede varne, pristne, kakovostne izdelke in ohranja proizvodne procese v skladu z zakonskimi zahtevami in specifikacijami kupcev.

Postopek analize nevarnosti in kritičnih kontrolnih točk, ki obsega celo vrsto preventivnih postopkov s ciljem zagotavljanja zdravstveno neoporečne hrane.

Sistem vodenja kakovosti kaže sposobnost doseganja pričakovanj kupcev in predanost kakovosti organizacije.

Sistem upravljanja okolja postavlja zahteve za upravljanje okolja v okviru poslovanja organizacije.

Sistem upravljanja energije omogoča praktičen način izboljšanja porabe energije skozi celoten razvoj sistema organizacije.

Sistem upravljanja informacijske varnosti zagotavlja smernice za vzpostavitev, implementacijo, vzdrževanje in stalno izboljševanje informacijske varnosti organizacije.

Sistem, ki na administrativni osnovi skozi celotno dobavno verigo spremlja trgovsko izmenjavo izdelkov iz palmovega olja s certifikatom RSPO.

Odobritev židovske verske skupnosti, ki potrjuje izpolnitev vseh zahtev košer zakonov.

Odobritev islamske skupnosti, ki potrjuje izpolnitev vseh zahtev halal standarda.

Kakovost na prvem mestu

Potrošniki so nas s prepoznavanjem kakovosti naših izdelkov nagradili s prvimi mesti na seznamu BRANDscore. Prek inovativnih postopkov si s povečevanjem kakovosti naših izdelkov in razvojem novih izdelkov prizadevamo ostati prepoznavna znamka med potrošniki.

Kakovost je merljiv in prepoznaven element našega poslovanja. Nadzor kakovosti je sestavljen iz nabora postopkov, usmerjenih v kakovost končnih izdelkov, s kontrolo čistoče, vhodnih surovin in končnih izdelkov v skladu z zakonskimi predpisi in tudi predpisanimi merili na podlagi analize tveganj.

Da bi zagotovili kar najvišjo stopnjo kakovosti izdelkov, vse surovine prestanejo mikrobiološke, fizikalno-kemične analize in podrobno preverjanje dokumentacije naših dobaviteljev. V naših petih laboratorijih z vsakodnevnimi kontrolami vzorcev iz proizvodnje in razvoja in s pripravo vzorcev, vrsto različnih analiz in organoleptičnim ocenjevanjem ugotavljamo učinkovitost proizvodnih procesov in kakovost končnih izdelkov.

Svojo kompetentnost naš laboratorij za kontrolo kakovosti vsako leto dokazuje z odličnimi rezultati in sodelovanjem na medlaboratorijskih primerjalnih testih.

Sistem vodenja kakovosti spremlja aktivnosti in zagotavlja podporo za doseganje vseh postavljenih ciljev kakovosti in njihovo usklajevanje z zakonskimi predpisi v okviru izpolnjevanja vseh zahtev standardov, vključenih v življenje Zvijezde plus d.o.o.

Razvoj embalaže

Danes, ko si vse več potrošnikov prizadeva živeti zdravo in varovati okolje, se je pojavila potreba po čim večji inovativnosti glede embalaže in embalažnih materialov.

Z združevanjem zdravstvene neoporečnosti in funkcionalnosti embalaže se ob nepogrešljivem dejavniku prepoznavnosti embalažnega pakiranja trud vlaga v stalni napredek in spremljanje svetovnih trendov za razvoj embalaže, ki jo uporabljamo pri pakiranju naših izdelkov. Pravilna izbira embalaže je ključen proces v razvoju novega izdelka, ker dodatno zagotavlja kakovost končnih izdelkov.