Osnovni podatki

Podjetje ZVIJEZDA plus društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
Krajše ime ZVIJEZDA plus d.o.o.
Sedež in naslov Ulica Marijana Čavića 1
Osnovna dejavnost Proizvodnja masti in olja
Pravno-organizacijska oblika d.o.o. po Zakonu o gospodarskih družbah
Predsednik uprave Tomislav Alagušić
Članica uprave Karmen Rosan, Dajana Mrčela
Predsednik nadzornega odbora Fabris Peruško
Davčna številka 63603498763
Matična številka (MŠ) 4938798
Matična številka subjekta (MŠS) 081180571
Pristojni register Sodni register Gospodarskega sodišča v Zagrebu
Banka Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3 a, 51000 RIJEKA
IBAN HR1524020061100912607
Obvestilo za potrošnike, javnost in ostale zainteresirane osebe